ERCİŞ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Van İline bağlı bir ilçe olan Erciş, doğusunda Muradiye, batısında Bitlis ve Ağrı illeri; kuzeyinde Ağrı, güneyinde de Van Gölü ile çevrilidir. Erciş, dağlık ve yüksek engebeli…