Close

Van Müzesi

Geçmişi M.Ö. 5000 yıllarına değin uzanan Van bölgesinde, bu uzun tarihi sürecin izlerini günümüze ulaştıran kültür varlıklarına bölgenin hemen her yanında rastlamak mümkündür. Bu zenginlik 1930’lu yıllarda Van’da görev yapan Milli Eğitim

Hoşap Kalesi

Hoşap, Van Gölü’nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde kurulmuştur. Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı nahiye merkezi durumundadır. Urartu’dan beri Van-İran yolu üzerinde yer alması buranın önemini artırmaktadır. Bunun yanında kale ve

Çarpanak Adası ve Kilisesi

Kilisenin bulunduğu ada Van merkeze bağlı Dibekdüzü Köyü mevkidedir. Çarpanak Kilisesi iyi korunarak günümüze ulaşılan kiliselerdendir. Çarpanak Adası üzerinde yer alan kilise olasılıkla XI. Yüzyılda inşa edilmiştir. Üzerindeki Ctouts Manastırı bir efsaneye

Muradiye Şelalesi

Bend-i Mahi Üzerinde Görkemli Şelale Muradiye Şelalesi, Muradiye ilçe sınırlarında yer alır. Van lmerkezine 80 km uzaklıktadır. Adını Bağdat seferine çıkan Osmanlı Padişahı IV. Murat’tan almıştır. Tendürek Dağı’ndan beslenen Bend-iMahi çayı üzerindedir.

Van Gölü

Van Gölü, Van ili sınırları içerisinde bulunan Nemrut volkanik dağının patlaması sonucu, bölgedeki tektonik çöküntü alanının önünün kapanmasıyla oluşmuş bir volkanik set gölüdür.   Çok sayıda koyu bulunan Van Gölü’nün yüzölçümü 3.713

Van Kalesi

Van il merkezinin sınırları içerisinde olup,merkeze 5 km mesafede bulunmaktadır. Van ovasındaki doğu-batı doğrultusunda uzanan kaya kütlesi üzerine kurulmuştur. Kayalık,20-120 m arasında değişen genişlikte, 1800 m uzunluğunda ve 100 m yüksekliğinde doğal

Van Tarihi

Dünyada eşi ve benzerine az rastlanır kültürel bir miras. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bütün o medeniyetlerin izlerini binlerce yıl geçmesine rağmen kendi bünyesinde büyük bir zenginlik olarak saklamayı başarabilmiş, tarih

Yavuzlar Köyü Peri Bacaları

Kapadokya’daki peribacaları oluşumları ile aynı özelliği göstermesi nedeniyle “Vanadokya” olarak anılan bölge geleceğin önemli turizm merkezi olacak gibi görünüyor. Bölgedeki peri bacaları, Kapadokya’ya rakip olabilecek güzellikte. Bir bölümü İran’da bulunan Yiğit Dağı’nın

Erçek Gölü Kuş Cenneti

Van Denizi’nin Kardeşi Erçek Gölü Erçek Gölü Kuş Cenneti, Van Denizi’nin doğusunda oluşmuş bir set gölüdür. En derin yeri 40 metre; ortalama derinlik 18.45 metredir. Türkiye’de bulunan 453 kuş türünün yarısı, Erçek

Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi

Akdamar Adası Gevaş ilçesinin kuzeybatısında yer almaktadır. Van-Tatvan yolu üzerindeki, Gevaş’a 10 km. mesafede olan iskeleden deniz motorları ile adaya ulaşılmaktadır. Turistlerin ilgi odağı olan adada, M.S.915-921 tarihleri arasında Vaspurakan kralı I.Gagik

Mezar Anıtlar

HÜSREV PAŞA KÜMBETİ Hüsrev Paşa’nın 1583 yılında bu yörede valilik yaptığı dikkate alınacak olunursa türbenin de XVI. yüzyılın sonlarına ait olduğu açıkça anlatılmaktadır. Türbe düzgün kesme taştan kare kaide üzerine altıgen planlı

İnci Kefali

Dünyada sadece Van Gölü Havzası’nda yaşar. Genelde parlak gümüşi renkli, sırtı gri- yeşil, karnı gümüşidir. Vücudu küçük pullarla kaplı olup, gözleri iridir. 2004 yılı verilerine göre ortalama boyu 19.5 cm, ortalama ağırlığı

SARAY

Doğusunda İran, kuzeyi Özalp, kuzeybatısında Gürpınar, güneydoğusu da Başkale ilçeleri ile çevrilidir. İl merkezine 75 km. uzaklıktadır. Yüzölçümü 1.334 km2 olan ilçenin 2000 Yılı Genel Nüfus sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 21.578’dir. Saray, 1869

ÖZALP

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Van İline bağlı bir ilçe olan Özalp, kuzeyinde Çaldıran, batısında Van Merkez ilçesi ve Muradiye, güneyinde Gürpınar, güneydoğusunda Başkale, doğusunda da İran ile çevrilidir. Van’ın doğu kesiminde Van Gölü’nün

MURADİYE

Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Van İline bağlı bir ilçe olan Muradiye, doğusunda Çaldıran, güneydoğusunda Özalp, güney ve güneybatısında Van Merkez ilçesi, batısında Erciş, kuzeyinde de Ağrı ile çevrilidir. Ayrıca ilçenin batısında Van Gölü

GÜRPINAR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van İline bağlı bir ilçe olan Gürpınar, doğusunda Başkale, Saray, Batısında Gevaş ve Çatak, kuzeyinde Van İli, Edremit ve Özalp, güneyinde Hakkari İli ve Beytüşşebap ilçesi ile çevrilidir. Van’ın